Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

TEMATYKA SPOTKAŃ

 • Miłość: istota i rozwój
 • Komunikacja między małżonkami
 • Różnice między kobietą i mężczyzną w przeżywaniu miłości
 • Trudności w małżeństwie
 • Płciowość, płodność, szczęście
 • Więź intymna małżonków
 • Przyczyny rozpadu więzi małżeńskiej
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • NPR i troska o życie
 • Wychowanie do Dobra, Prawdy i Piękna
 • Wychowanie do miłości
 • Samowychowanie
Dominikanie