Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

REGULAMIN

1. Zakwaterowanie:

 • Po przyjeździe na miejsce należy się zgłosić w recepcji.
 • Namioty rozbija się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 • Narzeczeni zobowiązani są do spania oddzielnie.

2. Podział na grupy

Uczestnicy rekolekcji są podzieleni w grupy w których spotykają się podczas dyskusji na zadane tematy oraz w których włączają się w pomoc w przygotowaniu liturgii, przy posiłkach oraz przy sprzątaniu łazienek (zaproszenie to kierowane jest do osób, które są w stanie pomóc w tych czynnościach).

3. Wyżywienie:

 • Posiłki wydawane są pod wiatą i po jego odbiór należy zgłaszać się z identyfikatorem.
 • Uczestnicy sami myją po sobie naczynia.

3. Bezpieczeństwo:

 • Zabrania się używania na polu namiotowym i pod wiatą otwartego ognia.
 • Na terenie całego obozu zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu.
 • Identyfikator należy nosić na widocznym miejscu.
 • W razie zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do organizatorów.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 2300 do 630.
 • Wszelkie wypadki, szkody należy zgłaszać organizatorowi.
 • Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych – zabrania się parkowania samochodów na polu namiotowym.
 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zabrania się wprowadzania zwierząt na teren łąki.

4. Osoby niepełnoletnie:

Całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice/opiekunowie, pod opieką których znajdują się podczas rekolekcji.

5. Konsekwencje łamania regulaminu:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób łamiących regulamin aż do usunięcia z pola namiotowego przed terminem zakończenia rekolekcji włącznie.

6. Odpowiedzialność za mienie:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników (zgubienie, zniszczenie, pozostawienie).

Dominikanie