Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

PROWADZĄCY

Jacek Pulikowski – inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu, kursy dla nauczycieli, kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej.

Stanisław Sławiński – wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji

Prof. Katarzyna Olbrycht – uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jednym z obszarów zainteresowań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym. Zafascynowana duchowością i systemem wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej. Od wielu lat zaprzyjaźniona z Hermanicami.

Marek Domeradzki OP – dominikanin

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Damian Tomczak – ukończył studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii Fizycznej, a następnie pogłębiał swoją wiedzę w zakresie technologii informatycznych na Politechnice w Poznaniu, z zarządzania na WSB w Poznaniu oraz Studium Rodziny i NPR na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Od 2001 r. szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci: 11 letniego Jakuba, 9 letniego Krzysia i 3 letniej Antoniny.

Andrzej Blumczyński – szczęśliwy mąż Joasi i ojciec Mateusza, Łucji, Łukasza i Jadzi. Pediatra, nauczyciel NPR, który swe zainteresowania tematyką rodzinną zgłębił na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologii UAM w Poznaniu.

Dominikanie