Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

TEMATYKA SPOTKAŃ

 • Miłość: istota i rozwój
 • Płciowość, płodność, szczęście
 • Przyczyny rozpadu więzi małżeńskiej
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • NPR i wykroczenia przeciwko życiu
 • Samowychowanie
 • Teściowie
 • Komunikacja między małżonkami
 • Miłość małżeńska
 • Trudności w małżeństwie
 • Różnice między kobietą i mężczyzną w przeżywaniu miłości
 • Ojcostwo
 • Współżycie w małżeństwie
 • Wychowanie do miłości
Dominikanie