Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

REGULAMIN

1. Zakwaterowanie

 • Po przyjeździe na miejsce należy się zgłosić do kiosku w celu zameldowania.
 • Namioty rozbija się w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 • Narzeczeństwa zobowiązane są do spania oddzielnie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do dbania o czystość w łazienkach podczas wyznaczonych do tego dyżurów.

2. Wyżywienie

 • Po odbiór posiłku należy zgłaszać się z identyfikatorem.
 • Za pomoc w przygotowaniu posiłków odpowiedzialna jest wyznaczona do tego grupa pełniąca w tym czasie dyżur.
 • Uczestnicy sami myją po sobie naczynia.

3. Bezpieczeństwo

 • Zabrania się używania na polu namiotowym i pod wiatą otwartego ognia.
 • Na terenie całego obozu zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu.
 • Identyfikator należy nosić na widocznym miejscu.
 • W razie zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do organizatorów – do kiosku.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 6:30.
 • Wszelkie wypadki, szkody należy zgłaszać organizatorowi – w kiosku.
 • Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się parkowania samochodów na polu namiotowym.
 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, zabrania się wprowadzania zwierząt na teren łąki.

4. Osoby niepełnoletnieCałkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice/opiekunowie, pod opieką których znajdują się podczas rekolekcji.

5. Konsekwencje łamania regulaminu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób łamiących regulamin aż do usunięcia z pola namiotowego przed terminem zakończenia turnusu włącznie.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników (zgubienie, zniszczenie, pozostawienie).

Dominikanie