Hermanice
Hermanickie Spotkania dla Rodzin i Narzeczonych

PROWADZĄCY

Jacek Pulikowski – inżynier, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu, kursy dla nauczycieli, kursy przedmałżeńskie. Jest autorem publikacji o tematyce rodzinnej.

Stanisław Sławiński – wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji

Prof. Katarzyna Olbrycht – uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jednym z obszarów zainteresowań jest problematyka związana z edukacją aksjologiczną i wychowaniem personalistycznym. Zafascynowana duchowością i systemem wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej. Od wielu lat zaprzyjaźniona z Hermanicami.

Paweł Krupa OP – dominikanin, historyk mediewista, studiował w Krakowie, Paryżu i Rzymie; były dyrektor Instytutu Tomistycznego, obecnie kapelan sióstr dominikanek w Radoniach.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Damian Tomczak – ukończył studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii Fizycznej, a następnie pogłębiał swoją wiedzę w zakresie technologii informatycznych na Politechnice w Poznaniu, z zarządzania na WSB w Poznaniu oraz Studium Rodziny i NPR na Uniwersytecie w Poznaniu. Od 2001 r. szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci: 8 letniego Jakuba, 6 letniego Krzysia i rocznej Antoniny. Wraz z żoną należą do wspólnoty Domowego Kościoła w Dąbrówce/k. Poznania.

Andrzej Blumczyński – szczęśliwy mąż Joasi i ojciec Mateusza, Łucji, Łukasza i Jadzi. Lekarz pediatra, nauczyciel NPR.

Dominikanie